Kies jou taal

English

English

English

Afrikaans

Koop kaartjies hier

Dear Atterbury Theatre friends, clients and artists,

The announcement of the President on Sunday night was received by the whole country with gratitude for the leadership taken midst great uncertainty. Given all that we do not know, we do know that our nation will unite to see this through and believe that we will all return to our normal routine again.

Atterbury Theatre exists for our clients and artists and we aim to look out for everyone to the best of our ability. We are obligated to cancel our public attendance with immediate effect – for now till the end of April, depending on future development.

Cancellations

We empathize with every person who has spent money to buy a ticket for a forthcoming show, have understanding for each question that’s been asked and would like to offer you the following options:

  1. Retain your ticket as credit for any future show; your unique barcode will serve as proof –Click here.
  2. Claim back your ticket fee –Click here.
  3. Donate your ticket fee to the specific artist/s or show – Click here.

Live Streaming/ Broadcast

We are currently investigating exciting options for high definition live streaming online. Details to follow soon!

In short:

We appreciate your continued support throughout the past 10 years and 3,000 shows and sincerely hope to be able to welcome you at the theatre very soon to celebrate our culture, artists and actors. Whether live or virtually, we remain your partner in the arts and cherish our relationship with you, keeping our eyes on the future!

Kind regards,

The Atterbury Theatre Team.

Beste Atterbury Teaterganger, kliënt en kunstenaar

Die aankondiging van die President Sondag aand is deur die hele land met dankbaarheid ontvang vir leierskap wat lei te midde van groot onsekerheid. Gegewe alles wat ons nie weet nie, weet ons wél dat ons as verenigde nasie hierdeur sal kom en sien ons uit om terug te keer na ons normale roetine.

Atterbury Teater bestaan vir ons kliënte en kunstenaars en ons wil in ons strategie na beide omsien na die beste van ons vermoë. Ons is genoodsaak om alle vertonings met onmiddellike effek te staak – voorlopig tot einde April, terwyl ons kyk hoe sake ontwikkel.

Kansellasies

Vanselfsprekend het ons baie begrip vir elke teaterganger wat geld spandeer het om ’n kaartjie te koop vir opkomende produksies. Ons verstaan elke vraag wat gevra word en wil graag die volgende opsies aan u bied:

1. Behou u kaartjie as krediet vir enige opkomende produksie in die toekoms. U unieke barcode dien as bewys – Kliek hier.
2. Eis u kaartjiegelde terug – Kliek hier.
3 Skenk u kaartjiegeld aan die betrokke kunstenaar of produksie – Kliek hier

Lewendige uitsendings

Ons ondersoek tans opwindende moontlikhede vir hoëdefiniese-lewendige uitsendings aanlyn. Meer inligting volg binnekort.

In kort …

Waardeer ons u volgehoue ondersteuning deur bykans 10 jaar en 3 000 vertonings en hoop ons om u spoedig weer te verwelkom by die Atterbury Teater waar ons ons taal, kultuur, kunstenaars en akteurs insgelyks vier. Hetsy virtueel of in persoon, ons bly u vennoot in die kunste en koester ons verhouding met die oë gerig op die toekoms!

Vriendelike groete.

Die Atterbury Teaterspan